Home / Bejing Hotels

Novotel Peace Hotel Beijing


Address: 3 Jinyu lane, Wangfujing, Beijing
Tel: (86 10) 6512 8833 / Fax: (86 10) 6512 6863

Novotel Peace Hotel Beijing Reviews