Home / Bejing Hotels

Prime Hotel Beijing


Address: 2 Wangfujing St., Dongcheng District, Beijing, 100006 China
Tel: (86 10) 5816 9999 / Fax: (86 10) 5816 9988

Prime Hotel Beijing Reviews