Home / China Hotels / Xian Hotels

Hyatt Regency Xian

5 star hotel
Address: 158, Dongda Jie, Xian, 710001 China
Tel: (86 29) 8769 1234 / Fax: (86 29) 8769 6799

Hyatt Regency Xian
Exterior
Hyatt Regency Xian
atriu
Hyatt Regency Xian
Standard Room
Hyatt Regency Xian
grand-room
Hyatt Regency Xian
rengence-club-suite-bed-room
Hyatt Regency Xian
suite
Hyatt Regency Xian
cafe
regency-club-lounge
Hyatt Regency Xian
pavilion
Hyatt Regency Xian
ballroom
Hyatt Regency Xian
board-room